Kreston Croatia logo

Usluge revizije

Usluge revizije

Pružanje usluge revizije financijskih izvještaja sastoji se od kompleksnih postupaka provjere i ocjene jesu li financijski izvještaji u svim značajnim aspektima sastavljeni u skladu s relevantnim okvirom financijskog izvještavanja (standardi, interne politike, zakoni).
Metodologija, koju koristimo kod obavljanja revizija, u društvu Kreston Croatia d.o.o. temelji se na razumijevanju rizika poslovanja s kojima se suočavaju naši klijenti te je usmjerena na utvrđivanje adekvatnih odgovora na prisutne rizike. Spomenuta metodologija je usklađena s Međunarodnim revizijskim standardima koje kontinuirano pratimo u njihovim promjenama. U svom svakodnevnom radu koristimo specijalizirani alat za upravljanje revizijskim postupcima (CaseWare Audit Software) koji omogućuje mrežni, višekorisnički rad na revizijskim projektima bez obzira na lokaciju članova tima.
Gospodarskim subjektima, ali i neprofitnim organizacijama koje imaju potrebu za revizijom možemo ponuditi revizijske usluge koje uključuju:
strelica - ikona
Reviziju financijskih izvještaja utvrđenu statutarnim ili zakonskim propisima
strelica - ikona
Reviziju financijskih izvještaja na zahtjev
strelica - ikona
Reviziju prema posebnim propisima
strelica - ikona
Uvid u financijske izvještaje
strelica - ikona
Dogovorene revizorske postupke vezane uz verifikaciju troškova generiranih u projektima financiranih iz EU fondova ili drugih izvora
strelica - ikona
Ostale dogovorene revizorske postupke
Kontaktirajte nas
Dogovorite sastanak
Plava strelica
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram